-de -da -ki’nin yazımı çalışma kağıdı 

-de, -da- -ki ekleri ile ilgili etkinlik çalışmasıdır.