4. Sınıf Deneme Sınavı – 2

Deneme Sınavı-2 sınavına hoş geldin.

İsmini yaz ve sonraki soru diyerek sınavına başlayabilirsin.

Sınav süresi 60 dakika. Toplam soru sayısı: 48

Sınav süresi bitti mi işaretleme yapamazsın.

DİKKAT!!!

Sayfayı yeniler yada çıkış yaparsan tüm cevapların silinir baştan girmek zorunda kalırsın. Ayrıca zamanında sıfırlanmaz kaldığı yerden devam eder ve senin zamanından gider.

Lütfen ismini buraya yaz Eposta adresin

TÜRKÇE DERSİ

KUYUDAKİ AY

Bir yaz gecesinde Nasrettin Hoca'nın uyku­su kaçar. Bahçeye iner.

- Şuradan buz gibi bir su içeyim der kendi kendi-ne.Kuyuya,kovayı indirmek için eğildiğin­de, bir de ne görsün!Ay kuyunun içinde değil mi?

- Ay suya düşmüş.Ay nasıl olmuş da suya düşmüş?Şunu çıkarayım bari,der.

İpinden tutar,kovayı kuyuya sallandırır.İşte o sırada kova,kuyudaki çıkıntılı bir taşa takılır. Çeker,kova gelmez.Uğraşır,didinir.Sonra ipi biraz gevşetir.Kovanın kurtulduğunun farkına varmaz. Tekrar bütün gücü ile çekince sırt üstü düşer.Bir de ne görsün,Ay gökyüzünde değil mi!

     -Eehh, der.Düştüysem de Ay da kuyudan çıktı ya!

NOT: 1. 2. ve 3. soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Nasrettin Hoca niçin kuyuya eğilmiş?

KUYUDAKİ AY

Bir yaz gecesinde Nasrettin Hoca'nın uyku­su kaçar. Bahçeye iner.

- Şuradan buz gibi bir su içeyim der kendi kendi-ne.Kuyuya,kovayı indirmek için eğildiğin­de, bir de ne görsün!Ay kuyunun içinde değil mi?

- Ay suya düşmüş.Ay nasıl olmuş da suya düşmüş?Şunu çıkarayım bari,der.

İpinden tutar,kovayı kuyuya sallandırır.İşte o sırada kova,kuyudaki çıkıntılı bir taşa takılır. Çeker,kova gelmez.Uğraşır,didinir.Sonra ipi biraz gevşetir.Kovanın kurtulduğunun farkına varmaz. Tekrar bütün gücü ile çekince sırt üstü düşer.Bir de ne görsün,Ay gökyüzünde değil mi!

     -Eehh, der.Düştüysem de Ay da kuyudan çıktı ya!

NOT: 1. 2. ve 3. soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

2. Nasrettin Hoca su almak için kuyuya eğildiğinde ne görmüştür?

KUYUDAKİ AY

Bir yaz gecesinde Nasrettin Hoca'nın uyku­su kaçar. Bahçeye iner.

- Şuradan buz gibi bir su içeyim der kendi kendi-ne.Kuyuya,kovayı indirmek için eğildiğin­de, bir de ne görsün!Ay kuyunun içinde değil mi?

- Ay suya düşmüş.Ay nasıl olmuş da suya düşmüş?Şunu çıkarayım bari,der.

İpinden tutar,kovayı kuyuya sallandırır.İşte o sırada kova,kuyudaki çıkıntılı bir taşa takılır. Çeker,kova gelmez.Uğraşır,didinir.Sonra ipi biraz gevşetir.Kovanın kurtulduğunun farkına varmaz. Tekrar bütün gücü ile çekince sırt üstü düşer.Bir de ne görsün,Ay gökyüzünde değil mi!

     -Eehh, der.Düştüysem de Ay da kuyudan çıktı ya!

NOT: 1. 2. ve 3. soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

3. Nasrettin Hoca,Ay'ı gökyüzünde görünce ne söy­lemiştir?

’Bir bilim sanat,meslek,spor dalı ile veya bir konu ile ilgili özel veya belirli bir kavramı karşılayan kelimelere terim anlamlı kelimeler denir.’’

4. Buna göre; aşağıdaki sözcüklerden kaç tanesi terim anlamlıdır?

şiir                      araba                    rakam

cetvel                 nokta                   kapı

5. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde“gelin”kelimesi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
 ’’Oofff( )Çok yoruldum( )Siz yorulmadınız mı( ) ‘’

7.Yukarıdaki cümlede parantez içlerine sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?                                                    

zekat                      erik                     spor

Jale                         kayısı                  Kabe

8. Yukarıda verilen sözcüklerden kaç tanesi 2 HECELİ sözcüktür?

9. “Büyük cadde, kırmızı bayraklarla ve yüzlerce balonlarla süslenmişti.”

Yukarıdaki tümcede özellikleri belirtilen varlıklar hangi seçenekte verilmiştir?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde acı sözcüğü mecaz anlamında kullanılmamıştır?
11. Aşağıdaki sözcükler sözlük sırasına (alfabetik sıra) konduğunda hangisi baştan ikinci sırada yer alır?

Allah                  anne                   Ali       

kent                   oruç                    ezan             

12. Yukarıda iki heceli ve dört harfli kaç tane kelime vardır?

                                                   
MATEMATİK DERSİ

1. Kalansız bir bölme işleminde bölünen sayı 420’ dir. Bölen 3 ise bölüm kaçtır?                         
        
2. AB x (15 x 25) = 15 x (25 x 10) eşitliğinde A x B kaçtır?      

415 356

3. Yukarıda verilen sayının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır?

4. "12 x 27 < A"  ifadesinde ‘’A’’ yerine yazılabilecek en küçük tek sayıyı en yakın onluğa yuvarlarsak, aşağıdakilerden hangisi olur?
 
         
                               

5. Aşağıdaki eşitliğin sağlanması için    ?   yerine sırası ile hangi işlem sembolleri gelmelidir?

3   ?   5  = 10   ?   5 = 20   ?   5

6. Bir inek,günde yaklaşık 10 litre süt veriyor.Sütün litresini 5 liradan satan Mehmet amcanın 15 ineği vardır.
Mehmet amca bir ayda süt satışından kaç lira kazanır?(1 ay 30 gün)     
7. Altı basamaklı bir doğal sayının birler bölüğünde rakamları farklı en küçük doğal sayı vardır.Binler bölüğünde ise rakamları farklı en büyük doğal sayı vardır.Bu doğal sayı kaçtır?
8. Saatte 100 km yol gidebilen bir taksi ile saatte
60 km yol gidebilen bir dolmuş aynı anda, aynı noktadan, farklı yönlere doğru ilerliyor. 5 saatin sonun da taksi ile dolmuş arasında oluşan mesafe kaç km olur?
9. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin onlar ve on binler basamağında aynı rakam yer almaktadır?
10. "48 sayısının yarısının, 5 katının, 480 fazlasının
123 eksiği kaçtır?"
11. Saatte 500 m yol gidebilen bir tavşan ile saatte
100 m yol gidebilen bir kaplumbağa aynı anda, aynı noktadan, aynı yöne doğru ilerliyor. 3 saatin sonunda tavşan ile kaplumbağa arasında oluşan mesafe kaç m olur?
12. Bir şehrin nüfusu en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 25 900 bulunuyor.
Buna göre bu şehrin nüfusu en fazla kaç kişi olabilir?
FEN BİLİMLERİ

1.Aşağıdaki besinlerden hangisi besin içeriği açısın-dan diğerlerinden farklıdır?
2. Aşağıdaki canlıların hangisinin varlığını fosillerden öğrendik?
 3. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın dolanma hareketi ile ilgilidir?
4. Besinler ve öncelikli görevleri ile ilgili eşleştirmelerin hangisi yanlıştır?

5. Sigara içeriğinde 4 bin civarında insan sağlığına zararlı madde bulunur.

Sigaradan bütün vücudumuz kötü etkilenir; fakat bir organımız sigaradan daha fazla zarar görür.

Bu organımız aşağıdakilerin hangisidir?

6. Aşağıda verilen besin içeriklerinden hangisi tüm besinlerin içerisinde bulunur?          

7. Ahmet dengeli ve düzenli beslenmeye dikkat etmeyen bir kişidir.

Buna göre; Ahmet’in aşağıdaki besinlerden hangisini daha az tükettiği söylenebilir?
8. Vücudumuzdaki hastalıkların ve yaraların iyileşmesini, büyüme ve gelişmemizi sağlayan yapıcı ve onarıcı özelliği olan besin grubu aşağıdakilerden hangisidir?
9. Alkolden bütün vücudumuz olumsuz etkilenir; fakat bazı organlarımız alkolden daha fazla etkilenir. Bu organımız aşağıdakilerin hangisidir?
10. Fatma  günlük beslenmesinde et,süt,yoğurt,yumurta,balık ve peynir tüketiyor.
Fatma vücuduna en çok aşağıdaki hangi besin içeriğini almıştır?      
                            
11. Gece ve gündüz aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda oluşur?
12. Aşağıda bazı durumlar ile kuvvetin cisimlere olan etkileri eşleştirilmiştir.
Yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

SOSYAL BİLGİLER

 I.Erzurum Kongresi
II. M.Kemal’in Samsun’a çıkışı
III. Sivas Kongresi
IV. TBMM’nin açılışı

1.  Yukarıda verilen olayların kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?  

2. Aşağıdakilerden hangisi geçmişte (eskiden) oynanan çocuk oyunlarından değildir?
3. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında Doğu cephesinde orduya komutanlık etmiştir?
4. Bir millete özgü kültürel öğelerin tümüne milli kültür denir ve bu öğeler milletin ortak ürünüdür.”

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bizim kültürel öğelerimizden biri değildir?
I. Güneş’in konumu
II. Kutup Yıldızı
III. Yosunlar
IV. Karınca yuvaları
V. Mezarlıklar
VI. Saat Yöntemi
VII. Pusula

5.Yukarıda verilenlerin hangilerinden yararlanarak yönümüzü
bulabiliriz?              

6. Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir?7. M.Kemal,Milli Mücadele döneminde yukarıdaki tren vagonlarındaki illerden hangisinde toplantı yapmamıştır?

           

8. Aşağıdakilerden hangisi hava olayları arasında yer almaz

9. Birinci Dünya savaşından sonra yurdumuzu işgal eden düşmanlara karşı, Kurtuluş Savaşında birçok  cephede(Doğu cephesi-Batı Cephesi-Güney Cep hesi)mücadele ettik.

Buna göre Güney Cephesinde kiminle savaştık?
 10. Ali,ikindi namazını kıldıktan sonra evlerinin arkasındaki balkona çıkıp, Güneş’in batışını izler.
Ali,Güneş’in batışını seyrederken sağ kolu hangi
 yönü gösterir?

11. Yukarıdaki krokiye göre; hastane okulun hangi yönündedir?

12. Aşağıdakilerden hangisi havanın kapalı olacağını gösterir?Sınavı bitirmek istiyorsan "testi bitir" tıkla. Tıklarsan bir daha soruları çözemezsin.Yazar Hakkında: yonetici

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.